London » Attraktioner » Museum

Museum

Naturhistoriska museet i LondonLondon ståtar med museer av högsta klass. Flera av de museum som huserar i staden anses som några av de förnämsta inom sitt gebit i världen. Det är framför allt de historiska och naturvetenskapliga museerna som är framträdande. De stora och välansedda museerna i staden är ägda av staten. Dessa har i allmänhet fritt inträde.

Några av de finaste museerna i staden är British Museum och Naturhistoriska museet. British Museum har en av de finaste kollektionerna i världen över artefakter skapade under människans hela historia. Naturhistoriska museet har enorma kollektioner av djur- och växtarter, både utdöda och nu levande.

London har också förärats ett helt eget museum, Museum of London. Där visas minnen och dokument upp från stadens långa historia. Fokus ligger på människornas liv i staden, mode, trender, arkitektur och viktiga händelser. Science Museum är en spännande resa i teknikens värld. Här är många av utställningarna interaktiva.

Kollektionerna på de statliga museerna är så omfattande att allt inte kan visas på en och samma gång. Därför arrangeras även specialutställningar på olika teman. Eftersom museerna även är forskningsinstitut i sin egen rätt, visas ofta nya upptäckter upp.

Öppettiderna på de statliga museerna är under dagtid veckans alla dagar. På helgerna kan det bli ganska fullt, eftersom Londonborna själva gärna njuter av sina fina museer. Inträdet till de statliga museerna är fritt. förutom till särskilda temautställningar.

De privata museerna är något mindre, men inte desto mindre fascinerande. De företräder i främsta hand särskilda historiska epoker. Bland de mer spännande privata museerna är Old Operating Theatre som ger en skrämmande bild av hur kirurgin fungerade förr, och på Sherlock Holmes Museum går det att uppleva hans och Dr. Watsons imaginära liv. Privata museer väljer själva sina öppettider och inträdesavgift krävs.
Naturhistoriska museet
Londons praktfulla Naturhistoriska museum är ett måste för naturälskaren och de som vill veta mer om vår jord.
Science Museum
Vetenskapens eget museum är en av Londons stoltheter. På många utställningar uppmuntras besökarna att vara delaktiga på olika sätt.
Sherlock Holmes Museum
Sherlock Holmes och Dr. Watson är huvudkaraktärerna i en rad böcker som skrevs av Sir Arthur Conan Doyle.
Museum of London
London har en rik och otroligt intressant historia. I London finns också ett av världens största urbana museum - Museum of London.
Old Operating Theatre
Operationssalen användes för kvinnor under början 1800-talet och tillhörde ett offentligt sjukhus. Dock belägen i toppen av en gammal kyrka.
British Museum
British Museum ligger i en fantastisk byggnad med en av världens största samlingar av äldre föremål och konst.