Monumentet - Till minne av branden

Monumentet - Till minne av branden
Monumentet i London. Som restes till minne av den stora branden som tog 3 dagar att släcka.